Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Οι αιρετοί που συμμετέχουν σε όργανα του Δήμου υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.