Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12-01-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-01-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-02-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-02-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-03-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-03-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-04-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-04-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 18-05-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-05-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 04-06-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-06-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 15-06-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24-06-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-07-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-07-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-08-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-08-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 31-08-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-09-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-09-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12-10-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-10-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-11-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-11-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 01-12-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-12-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-12-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24-12-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-12-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 31-12-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-01-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-02-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-02-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-02-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-03-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-03-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-03-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-04-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-04-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-04-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-05-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10-05-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-05-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 31-05-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-06-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-06-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-06-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-07-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 18-07-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05-08-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10-08-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-09-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-09-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14-10-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-10-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-11-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-11-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05-12-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-12-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-02-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-02-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24-02-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 04-04-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-04-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-04-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24-04-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 02-05-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10-05-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-05-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-05-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-06-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-06-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05-07-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-07-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24-07-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-08-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-08-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 15-09-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-10-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-10-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-11-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-11-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-12-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 18-12-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-12-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-12-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 31-12-2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-01-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 31-01-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-02-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-02-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-03-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-03-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-03-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-04-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-04-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-04-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-05-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-05-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-05-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-06-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-06-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-06-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-07-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-07-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-07-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-08-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-08-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-08-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-09-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-09-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-10-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-10-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 02-11-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-11-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-11-2018 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14-12-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21-12-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-01-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-01-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-01-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-02-2019 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-02-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-03-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21-03-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-03-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-04-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-04-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-04-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-04-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-05-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-05-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05-06-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14-06-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-06-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12-07-2019 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 15-07-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-07-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12-08-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-08-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-08-2019 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-09-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10-02-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-02-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-03-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-03-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-04-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-04-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14-05-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-05-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12-06-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-06-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-07-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 15-07-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-07-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-07-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14-08-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-08-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08-09-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-09-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-10-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-10-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-10-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 04-11-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-11-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-11-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 02-12-2020 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-12-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-12-2020 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21-12-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-12-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-12-2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 18-01-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21-01-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-01-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-02-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-02-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-02-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-02-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-03-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-03-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-03-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 02-04-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-04-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-04-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-04-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10-05-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 18-05-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20-05-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-05-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 28-05-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 01-06-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-06-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10-06-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-06-2021 EKTAKTHO.E. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 15-06-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-06-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-06-2021 EKTAKTHΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 06-07-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16-07-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-07-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05-08-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-08-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24-08-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-09-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27-09-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-09-2021 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-10-2021 ΕΚΤΑΚΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13-10-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29-10-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12-11-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23-11-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 03-12-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-12-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-12-2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 30-12-2021ΟΕ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-01-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 19-01-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07-02-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 11-02-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25-02-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09-03-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17-03-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 22-03-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 04-04-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 15-04-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.19-04-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.28-04-2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.04-05-2022