Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ιερισσού

Το ΚΔΑΠ Ιερισσού απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και στοχεύει μέσω της εξασφάλισης ενός δημιουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος, με τη χρήση οργανωμένων παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, στην ευχάριστη και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μετά τις ώρες του σχολείου.

Η συμμετοχή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι δωρεάν.

Οι δραστηριότητες στο μάθημα της Πληροφορικής είναι οι παρακάτω:

  • Βασικές Αρχές και Δεξιότητες Πληροφορικής
  • Εφαρμογές Γραφείου
  • Το Internet και οι Νέες Τεχνολογίες
  • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Οι δραστηριότητες στο μάθημα της Γυμναστικής είναι οι παρακάτω:

• Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
• Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
• Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

Το προσωπικό που απασχολείται στο ΚΔΑΠ είναι:

  • Καθηγητής Πληροφορικής
  • Καθηγητής Γυμναστικής
  • Βοηθητικό προσωπικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23770 21122
Email: kdapierissou@yahoo.gr