Αναψυκτήρια

Τα αναψυκτήρια που διαχειρίζεται η Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση είναι:

Παραλία Ιερισσού - Αναψυκτήριο 1 (Summer KoZi)


 

Παραλία Ιερισσού - Αναψυκτήριο 2 (Κιόσκι ReloaD)


 

Παραλία Στρατωνίου - Αναψυκτήριο (Paraty)


 

Παραλία Ιερισσού - Εστιατόριο (Άθως)