Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2014-2015 απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη:
1. Γιουβανάκης Χριστόδουλος
2. Γκατζώνης Αστέριος
3. Παγώνη-Λαγόντζου Ελένη
4. Παναγιωτόπουλος Κυριάκος
5. Γιαννάκης Ιωάννης
6. Σερπάρης Νικόλαος
 

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χασάπης Αστέριος
2. Βαλσαμής Ελευθέριος
3. Παναγιωτοπούλου-Καμπάνη Ελένη
4. Γλυνιαδάκης  Γεώργιος
5. Κατσαρού Κασσάνδρα