Δημοτικό Συμβούλιο

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη από 1η Ιανουαρίου του 2024 απαρτίζεται από τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Αυγερινός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Αδειοδοτήσεων        και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)
2. Θαλασσινός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος ΔΕ Αρναίας, Πολιτικής Προστασίας, Μαθητικής Εστίας, Σφαγείων)
3. Τζιτζιρίκας Αστέριος (Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου ΝΠΔΔ)
4. Ζαμάνη  Μαρία - Ελένη (Πρόεδρος ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ)
5. Ενεχηλίδου Μαρία (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Αλλελεγγύης και Πολιτισμού)
6. Μάγγος Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Παιδείας, δράσεις Αδέσποτων)
7. Κωτάκης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Νεολαίας, Πρωτογενούς τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας)
8. Πασχάλης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος ΔΕ Μεγάλης Παναγίας)
9. Αντωνίου Αλέξιος (Αντιδήμαρχος ΔΕ Σταγείρων-Ακάνθου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος)
10. Γιαννούση  Ευγενία (Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
11. Καραντώνας  Ευάγγελος (Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
12. Κασαμπαλή Ευδοκία (Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων)
13. Σαραντούδα Μαρία (Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης & Γραμματέας ΔΣ)
14. Τζόλας Παντελεήμων Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  & Αντιπρόεδρος Λιμενικού Ταμείου ΝΠΔΔ)
15. Κέκερης Ιωάννης (Πρόεδρος ΔΣ)
16. Βλαχόπουλος Μιχαήλ
17. Ισαακίδου Σοφία
18. Τζίτζος Αριστείδης
19. Τσιριγώτης  Ιωάννης
20. Μανωλούδα Αλεξίου Δήμητρα
21. Χαριστάς Ιωάννης
22. Πασχαλίδης Γεώργιος
23. Γιουβανάκης Χριστόδουλος
24. Ευθυμίου Κωνσταντίνος
25. Χριστάρας Δημήτριος