Δημοτικό Συμβούλιο

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη από 1η Σεπτεμβρίου του 2014 απαρτίζεται από τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

1) Παναγιωτόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος ΔΣ)
2) Ψιλιάγκος Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)
3) Παναγιωτοπούλου Ελένη (Πρόεδρος Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου)
4) Γιουβανάκης Χριστόδουλος
5) Μήτρου Αικατερίνη (Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης)
6) Τσακνής Αργύριος (Αντιδήμαρχος)
7) Βαλσαμής Ελευθέριος (Πρόεδρος ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ)
8) Μητροφάνης Ιωάννης (Αντιδήμαρχος)
9) Δουλάκης Ιωάννης (Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)
10) Αντωνίου Αλέκος
11) Χασάπης Αστέριος
12) Λαγέρης Νικόλαος
13) Λαζαρίδης Χαράλαμπος (Αντιδήμαρχος)
14) Γκατζώνης Αστέριος
15) Παγώνη Ελένη
16) Κωτάκης Γεώργιος (Γραμματέας ΔΣ)
17) Πάχτας Χρήστος
18) Μοσχόπουλος Βασίλειος
19) Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
20) Καραβασιλικός Γεώργιος
21) Κατσαρού Κασσάνδρα
22) Κούκος Γεώργιος
23) Γλυνιαδάκης Γεώργιος
24) Μπρούζος Αστέριος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
25) Λαμπρινός Ιωάννης
26) Γιαννάκης Ιωάννης
27) Σερπάρης Νικόλαος