Δημοτικό Συμβούλιο

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη από 1η Σεπτεμβρίου του 2019 απαρτίζεται από τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Κούκος Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
2. Αυγερινός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)
3. Θαλασσινός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
4. Ζαμάνη Μαρία
5. Τζιτζιρίκας Αστέριος
6. Γιαννούση Ευγενία
7. Ενεχηλίδου Μαρία (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
8. Ατζιαμής Ευριπίδης
9. Καραντώνα Ελένη
10. Μουσλής Παναγιώτης
11. Βασιλειάδης Βασίλειος
12. Κεφαλάς Νικόλαος
13. Τσιάλας Αθανάσιος
14. Αντωνίου Αλέξιος (Αντιδήμαρχος)
15. Χαϊδευτού Ιφιγένεια (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
16. Τσακνής Αργύριος
17. Χαριστάς Ιωάννης
18. Γιουβανάκης Χριστόδουλος (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
19. Τζίτζος Αριστείδης
20. Μανωλούδα Δήμητρα
21. Μήτρου Αικατερίνη
22. Κωτάκης Γεώργιος
23. Μαρτυγάκης Νικήτας
24. Παπαστεργιανού Μαρία
25. Γκοντίνος Κωνσταντίνος
26. Τομέ Παύλος
27. Λαμπράκης Γεώργιος