ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού

19 ΟΚΤ 2021

Πλήρωση θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα πρόσληψης 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

07 ΟΚΤ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Μουσικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

04 ΟΚΤ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

22 ΣΕΠ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/ 2021 Για την πρόσληψη 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου

21 ΣΕΠ 2021

Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας. Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη:  Τις παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Μουσικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

15 ΣΕΠ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης δύο θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων στο Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού

06 ΣΕΠ 2021

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη:  Τις παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων του άρθρου 3 του ν.2643/1998 (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.) :

01 ΣΕΠ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Οριστικοί Πίνακες Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

31 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

25 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...