ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

19 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...

"Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας"

05 ΑΥΓ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές/τριες Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη

01 ΑΥΓ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 14519/01-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΒ9ΩΨ2-ΓΨΞ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΈΑ (9) ΑΤΌΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

01 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

08 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

06 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτ.Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων

06 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτ.Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων

05 ΙΟΥΛ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των πενήντα τριών (53) υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022

23 ΜΑΪ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά εννέα (9) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

05 ΜΑΪ 2022

διαβάστε περισσότερα...