ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2017

28 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 168/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2017

28 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 167/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την εξυπηρέτηση αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης στην Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου

21 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 166/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου στο Στρατώνι

16 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 81/2016 απόφαση του Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Επισκευή - Συντήρηση Προβλήτας Τρυπητής

03 ΝΟΕ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΠΔΕ 2015: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ» Προϋπολογισμού 29...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου στο Στρατώνι

01 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 76/2016 απόφαση του Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων

18 ΟΚΤ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ          Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 148/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής          Διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων», με δυνατότητα παράτασης έως και 2 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία (31/12/2017) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: - Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81

29 ΣΕΠ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81 β)Το άρθρο 15 της με αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81

07 ΣΕΠ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81 β)Το άρθρο 15 της με αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ.Κ. Στρατονίκης εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

25 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ...

διαβάστε περισσότερα...