ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, β) ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γ) ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, δ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ε) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ στ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ

10 ΙΑΝ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 τουΝ...

διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠOΝΗΣΗ α) ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, δ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ε) ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ στ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

10 ΙΑΝ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 τουΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων

10 ΙΑΝ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διάθεση άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού – διάνοιξης δρόμων, λόγω παγετού και χιονοπτώσεων στο Δήμο Αριστοτέλη» Ο Δήμος Αριστοτέλη, κατόπιν κήρυξής του σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας από 07-01-2017 έως και 23-01-2017, σύμφωνα με τη με αριθμό ΦΦΚ4/7138/84/09-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32γ, 66, 116, 118, 120 και 379 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α’/08-08-2016), των επιμέρους εργασιών – παροχής υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού (ανατρεπόμενο τετραξονικό)

31 ΔΕΚ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 190/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Σύνταξη διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού δάσους Τ. Κ. Βαρβάρας

30 ΔΕΚ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.117 ΤΟΥ Ν.4412/2016.   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1...

διαβάστε περισσότερα...

Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης της θεμελίωσης στο δυτικό τμήμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού

30 ΔΕΚ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.  Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ» με προϋπολο­γισμό 40...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2017

28 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 168/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2017

28 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 167/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την εξυπηρέτηση αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης στην Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου

21 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 166/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου στο Στρατώνι

16 ΝΟΕ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 81/2016 απόφαση του Δ...

διαβάστε περισσότερα...