Αρχαία Στάγειρα

Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Η ανάδειξη των Αρχαίων Σταγείρων25/01/2013

Αμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν από την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οι εργασίες του έργου: «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίων Σταγείρων». Το πρώτο υποέργο αφορά την προστασία και την ανάδειξη της οικίας, των εργαστηρίων, των ιερών και του υστεροκλασικού τείχους που βρίσκονται στο βόρειο λόφο των αρχαίων Σταγείρων (Ολυμπιάδα Χαλκιδικής), ώστε να αποκτά ο επισκέπτης μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας και της δομής αυτής της πόλης.

Οι τρεις βασικοί παράμετροι που στοιχειοθετούν το σχέδιο επέμβασης είναι α) η προστασία των μερικών κατεστραμμένων τοίχων από καταρρεύσεις, β) η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, που προκαλούν μεγάλες φθορές και είναι το κύριο πρόβλημα στις περιοχές του τείχους, των εργαστηρίων και των ιερών και γ) η αναγνώριση της μορφής και της λειτουργίας των κτιρίων από τους επισκέπτες και οι διαδρομές σύνδεσης για τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητας.

Το δεύτερο υποέργο αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων υποδοχής επισκεπτών και συγκεκριμένα εκδοτηρίου  εισιτηρίων, χώρου πωλητέων ειδών, χώρων υγιεινής και λοιπών στεγασμένων χώρων με τον διαμορφωμένο και περιφραγμένο άμεσα περιβάλλοντα χώρο.