Αεροφωτογραφία στα Νέα Ρόδα

Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Αναπαράσταση της Διώρυγας του Ξέρξη09/01/2013

Μελέτη για διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές με θέμα τη Διώρυγα του Ξέρξη και τους Μηδικούς Πολέμους πρόκειται σύντομα να εκπονηθεί για τον Δήμο Αριστοτέλη.Με τη συγκεκριμένη μελέτη θα εξεταστεί η δυνατότητα ψηφιακής απόδοσης των Μηδικών πολέμων, ψηφιακής εικονικής αναπαράστασης της Διώρυγας του Ξέρξη, που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, στηριγμένης στα αρχαιολογικά δεδομένα, με δυνατότητες διάδρασης σε πραγματικό χρόνο με το κοινό. Ο εκπαιδευτικός και τουριστικός  χαρακτήρας του προγράμματος είναι προφανής.

Η Διώρυγα του Ξέρξη είναι το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έγινε κατά την αρχαιότητα στην Χαλκιδική. Κατά τους Μηδικούς πολέμους, και συγκεκριμένα το 480 π.Χ., σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης θέλησε να οδηγήσει τον πολυπληθή στόλο του από την Aκανθο στη Θέρμη (όπως ονομαζόταν τότε η Θεσσαλονίκη), αποφεύγοντας τον επικίνδυνο περίπλου του Aθωνα για να μην έχει την τύχη του στόλου του Μαρδόνιου μια δεκαετία πριν. Ετσι, διέταξε και άνοιξαν μια διώρυγα που εκτεινόταν από τα σημερινά Νέα Ρόδα μέχρι την Τρυπητή και συνέδεε τον κόλπο της Ιερισσού με τον Σιγγιτικό κόλπο, όπου βρισκόταν οι πόλεις Ασσα, Πίλωρος, Σίγγος και Σάρτη που ήταν ήδη υποταγμένες στους Πέρσες.