Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


Τα παραδοσιακά υφαντά της Αρναίας

Τα χειροποίητα υφαντά της Αρναίας είναι έργα τέχνης και η Αρναία γνώρισε μεγάλη άνθιση ως κέντρο της υφαντικής τέχνης. Θαυμάστε ορισμένα από τα πιο γνωστά μοτίβα των περίφημων αρναιώτικων υφαντών. 


photo: St. Karastergios archivephoto: St. Karastergios archivephoto: St. Karastergios archivephoto: St. Karastergios archivephoto: St. Karastergios archivephoto: St. Karastergios archive