ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «Η Φροντίδα» ΣΟΧ1/2015

14 ΙΟΥΛ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος, για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,   του Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Εποχιακού προσωπικού από την ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

01 ΙΟΥΛ 2015

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ Τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

25 ΜΑΪ 2015

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμετα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Δήμο Αριστοτέλη, από Τετάρτη 26-05-2015 έως και Τρίτη 02-06-2015

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη μίας (1) θέσης

23 ΑΠΡ 2015

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη με επιλογή ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις με βιογραφικό, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά προς απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ιερισσού και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, από 27-04-2015 έως και 04-05-2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2014

22 ΔΕΚ 2014

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2014 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων:

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας

15 ΔΕΚ 2014

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στην Τοπική Κοινότητα Στανού

15 ΔΕΚ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»   Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού

15 ΔΕΚ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11 ΑΤΟΜΩΝ

20 ΝΟΕ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 (ΑΔΑ:ΩΒΒΣΩΨ2-ΓΟΙ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων σύμφωνα με: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

12 ΜΑΪ 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   Στα πλαίσια της Δράσης «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» που υλοποιείται από το Δήμο Αριστοτέλη για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, θα διατεθούν δωρεάν  1...

διαβάστε περισσότερα...