ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

27 ΔΕΚ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 4.413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

23 ΔΕΚ 2013

Σήμερα στις 19-12-2013 δημοσιεύθηκε η τελευταία Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς)...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 7.400 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

09 ΔΕΚ 2013

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 7.400 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

26 ΝΟΕ 2013

Το Ν.Π.Ι.Δ. , Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.  «Η Φροντίδα» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 ( Δύο ) Ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών της με τις εξής ειδικότητες : 2 Θέσεις Κατηγορίας ΠΕ – Ειδικότητας Νηπιαγωγών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τα απαιτούμενα προσόντα  αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:BΛ1ΥΟΛΔ4-1Ρ9 ) , το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν από το δικτυακό τόπο www@dimosaristoteli...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19 ΝΟΕ 2013

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ PDF

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

27 ΣΕΠ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24/9/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013

26 ΑΥΓ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1)...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013

26 ΙΟΥΛ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων: (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) (1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ)...

διαβάστε περισσότερα...

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ2/2013 για 8 μήνες

25 ΙΟΥΛ 2013

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΑΩΨ2-507)   Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1)...

διαβάστε περισσότερα...

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2013 για 8 μήνες

28 ΙΟΥΝ 2013

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ8ΩΨ2-0Θ0) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ (2)...

διαβάστε περισσότερα...