ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19 ΝΟΕ 2013

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ PDF

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

27 ΣΕΠ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24/9/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013

26 ΑΥΓ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1)...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013

26 ΙΟΥΛ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων: (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) (1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ)...

διαβάστε περισσότερα...

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ2/2013 για 8 μήνες

25 ΙΟΥΛ 2013

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΑΩΨ2-507)   Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1)...

διαβάστε περισσότερα...

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2013 για 8 μήνες

28 ΙΟΥΝ 2013

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ8ΩΨ2-0Θ0) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ (2)...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012

04 ΝΟΕ 2012

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων: (3) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας) (2) ΔΕ Οδηγοί ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων (Ε+Γ κατηγορίας) (1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) (2) ΔΕ Υδραυλικών (1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ) (1) ΥΕ Εργάτης/τρια Νεκροταφείου (4) ΥΕ Εργάτες/τριες καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)  

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΚΟΧ 5.207/2012

23 ΑΥΓ 2012

Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συνειδητοποιώντας την ανάγκη αντιμετώπισης και ενίσχυσης της απασχόλησης, είχε καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με την επωνυμία “ΠΡΟΠΤΙΚΗ”, από τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Μελέτης Πολεοδόμησης Παραλίας Καλυβίων Δήμου Αριστοτέλη

21 ΑΥΓ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΜΕ 1/2012

03 ΑΥΓ 2012

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ...

διαβάστε περισσότερα...